Det demokratiska ledarskapet

”Samspel, delaktighet och förtroende. Tron på allas lika värde.”
Självklara begrepp i en demokrati, men så svåra att leva upp till i praktiken. Så lätt det är att avfärda någon, så enkelt att bara själv bestämma, så svårt att verkligen lyssna.
Till syvende och sist handlar det om vem man själv är och hur man hanterar sitt eget liv och mötet med människor.

“Jag har läst boken noggrant och tycker den är mycket bra skriven. Praktiska exempel som gör att man känner igen sig i vardagens bekymmer och enkla tips på hur man kan lösa dem. Jag har verkligen behövt den under den senaste månaden, jag har läst några sidor varje kväll och dragit ut på den.”
Mats Kjellsson, chef för digitala medier på Allehanda i Örnsköldsvik.

För pris och beställning kontakta lotta@hellmanmedia.com