Dramapedagog och journalist med 30 års yrkeserfarenhet

Lotta Hellman

Runt mig finns ett nätverk av de allra bästa fotografer och redigerare.

Tillsammans kan vi med text och bild berätta så det berör.

Antingen kan du hyra in mig för enstaka uppdrag eller så producerar jag en hel produktion,
vare sig det handlar om film, skriv eller utbildningsinsats.

                 Lotta Hellman
               0706863220