Skrifter och broschyrer

Skrift: Om Runös pedagogik

Runö Folkhögskola behövde hjälp att formulera sin pedagogiska plattform.
Tillsammans med lärarna fungerade jag närmast som en spökskrivare.
Resultatet blev både en stärkande gruppdynamisk process och en illustrerad sammanfattande skrift.
De fina illustrationerna är gjorda av Charlie Norrman, en av de många begåvade i mitt nätverk.