Föreläsningar baserade på mina böcker ”Vägledaren” och ”Det demokratiska ledarskapet” för bland andra studieförbund, organisationer och folkhögskolor.
Arbetar även med grupputveckling kring:

  • Konsten att skapa en grupp
  • Hur skapa motivation
  • Att coacha via frågor
  • Konflikthantering
  • Att styra mot utveckling

LÄS MER OM ANNAT PRAT