Moderatoruppdrag

När samtal, debatter ska ledas och diskussioner summeras!
Klassiskt journalistiskt hantverk parat med förmågan att skapa publikkontakt.