Vägledaren

Vägledaren

“… all insikt i ledarskap är en form av livskunskap”

Boken är tänkt som en vägledare och en inspiratör för den som har i uppdrag att leda en grupp människor mot ett gemensamt fastlagt mål. Det kan handla om en studiecirkel, en kurs, en arbets- eller projektgrupp, men det centrala är ändå alltid ledarens eget förhållningssätt till människor och tron på att människor vill växa och utvecklas. Innehållet bygger på etablerade teorier om en grupps utveckling.

“Vägledaren är en charmerande bok. Jag kan inte påminna mig att tidigare ha mött en bok med liknande kvaliteter. Lotta Hellman skriver ledigt och berättar bra.”
Anders Ahlberg, Pressens Tidning.

“Nyttig och inspirerande”
Ingrid Askeberg, Tidningen “Chef”

Jag anser den vara en av ganska få ledarskapsböcker som verkligen vågar tränga på djupet med frågan om vad ett demokratiskt ledarskap innebär. Den är utmärkt för alla i ledarposition.”
Sara Järn, Bibliotekstjänst.

Nominerad till Publishing-Priset och årets ledarbok 2002 och till årets ledarbok 2003 i arrangemang av Kooperativa Ledares Förbund. För pris och beställning kontakta lotta@hellmanmedia.com