Föreläsningar om ledarskap

Föreläsningar baserade på mina böcker ”Vägledaren” och ”Det demokratiska ledarskapet”:

  • Konsten att skapa en grupp
  • Hur skapa motivation
  • Att coacha via frågor
  • Konflikthantering
  • Att styra mot utveckling