Mobil pedagogik- nya äventyr varje dag

Hur kommer framtidens förskola att se ut? Boken beskriver ett exempel på förändring och visar hur förskolans uppdrag kan genomföras på ett nytt sätt. Mobil pedagogik innebär att förskolan flyttar in på en buss, personal och barn möts i nya miljöer och sammanhang..