Mobil pedagogik- nya äventyr varje dag

Hur kommer framtidens förskola att se ut?

Boken beskriver ett exempel på förändring och visar hur förskolans uppdrag kan genomföras på ett nytt sätt. Mobil pedagogik innebär att förskolan flyttar in på en buss, personal och barn möts i nya miljöer och sammanhang som skapar entusiasm och glädje inför förskolans uppdrag och arbete.

” Den här boken redogör på ett entusiastiskt och engagera sätt för en ny modell. På ett strukturerat sätt får vi ta del av visionen och uppdraget.
Vi får en god inblick i den pedagogiska idén, kopplingen till läroplanen och det faktiska innehållet i verksamheten, vilket ger en bra och täckande bild av denna typ av förskoleverksamhet.”

Bibliotekstjänst

Pris 187 kronor inkl. moms beställes via wwww.adlibris.com eller www.bokus.com