Skrift: Om Runös pedagogik

Runö Folkhögskola behövde hjälp att formulera sin pedagogiska plattform.
Tillsammans med lärarna fungerade jag närmast som en spökskrivare.
Resultatet blev…