Bakom välviljans mask, studiehandledning

85712_xl

Harlan Lanes klassiker “Bakom välviljans mask” är ett gediget verk som efter 20 år fortfarande är aktuell och väcker debatt om dövas situation. Det är en uppfodrande och krävande läsning perfekt för diskussion i studiecirklar.

Länk till handledningen

Sorry, comments are closed for this post.