Det demokratiska ledarskapet

”Samspel, delaktighet och förtroende. Tron på allas lika värde.”
 Självklara begrepp i en demokrati, men så svåra att leva upp till i praktiken.
 Så lätt det är att avfärda någon, så enkelt att bara själv bestämma, så svårt att verkligen lyssna.
Till syvende och sist handlar det om vem man själv är och hur man hanterar
sitt eget liv och mötet med människor.

Vägledaren

Vägledaren

… all insikt i ledarskap är en form av livskunskap”
Boken är tänkt som en vägledare och en inspiratör för den som har i uppdrag att leda en grupp människor mot ett gemensamt fastlagt mål.